استخدام سایت بانو زی در زمینه های زیر

سایت بانو زی برای تکمیل کادر خود در زمینه های زیر به همکاری شما نیاز دارد.

بعد از وارد کردن اطلاعات و انتخاب زمینه تخصصی خود، با شما تماس گرفته خواهد شد.

لطفا در انتخاب زمینه کاری و ارسال رزومه دقت کنید.

حقوق و مزایا به طور کلی حداقل از 1.5 شروع و حداکثر تا 12 میلیون می باشد. 

    شماره تلفن همراه خود را وارد کنید

    زمینه تخصصی خود را وارد کنید

    ارسال رزومه