لاک های ترند پاییز و زمستان 2023 -1401

لاک های ترند پاییز و زمستان 2023 -1401

بر خلاف سایه های لاک بهار و تابستان، که بیشتر آنها بیداری سرسبز طبیعت هستند، رنگ های مرسوم لاک ناخن برای پاییز و زمستان 2023-1401 بیشتر با سایه های سنتی ذاتی فصول سرد مرتبط است. طبق تحقیقات Pantone، انواع رنگ های زیر محبوب ترین هستند.

ادامه مطلب