تبلیغات

سایت بانو زی ماهانه بیش از 2 میلیون بازدید کننده دارد که میتواند برای کسب و کار شما بسیار تاثیر گذار باشد. بیش از 90 درصد مخاطبان سایت بانو زی ، بانوان هستند.

برای مشاوره تبلیغاتی میتوانید از سایت یکتانت اقدام کنید.