چشم ها در زیبایی بسیار تاثیر گذار هستند یکی از لوازم ارایشی هایی که محبوب بانوان می باشد، خط چشم است پس خط چشم هم در لیست آرایشی خود بگنجانید.